• Sofia, Bulgaria
  • +359 2 955 1919
  • sales@verdico-bg.com
Вендинг

Според нуждите на нашите клиенти, ние можем да се погрижим за всичко свързано с доставката на топли, студени напитки и закуски.Ангажирани сме от избора, доставката и монтажа на подходящите машини и разплащателни системи, до ежедневното им зареждане, почистване и техническа поддръжка.

Направленията в които работим са:

  • Public vending – монтаж и експлоатация на автомати за продажба а топли, студени напитки и закуски на обществено достъпни площи – аерогари, ж.п. гари, университети, училища, библиотеки, митници, сгради на държавната и местна администрация и др.
  • Private vending – монтаж и експлоатация на автомати за продажба на топли, студени напитки и закуски в частни производствени и административни сгради.
  • Office Coffee Service – монтаж и експлоатация на автомати за продажба на топли напитки, студени напитки и закуски в офиси и административни сгради.